Nabízíme odbornou pomoc s rozvodem

Rozvod bez dětí

Sepsání žádosti o rozvod je jedním ze základních kroků, který musíte pro realizaci rozvodu manželství učinit. Návrh na rozvod je podáván ve smířlivém duchu, uvádíme podstatné důvody, proč manželství nemůže fungovat a že oba manželé již na trvání manželství netrvají. Návrh je koncipován, tak aby soud došel k závěru, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno a neexistují důvody pro jeho záchranu. Soud se tak nebude snažit o záchranu manželství, ale spíše o rychlé vyřízení rozvodu.

Rozvod dohodou

Jedná se o nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak rozvést manželství. Stačí splnit zákonem požadované náležitosti a přiložit písemné smlouvy mezi manžely. Tuto variantu našim klientům doporučujeme, abychom ušetřili jejich peníze a současně zachovali důstojnost jejich a jejich partnerů. V rámci rozvodu dohodou je nutno řešit i majetkovou stránku rozvodu a případně péči a vyživovací povinnost k nezletilým dětem.

Sporný rozvod

Sporný rozvod se od rozvodu dohodou liší v tom, že jeden z manželů se nebyl schopen dohodnout s druhým manželem na podmínkách rozvodu, nebo že se rozvést odmítá. V rámci sporného rozvodu se bude soud zabývat, zda jsou splněny podmínky rozvratu manželství a ještě předtím však bude řešit práva a povinnosti k nezletilým dětem. Majetek se v rámci rozvodu neřeší. Majetek se bude vypořádávat až po rozvodu manželství.

Vymáhání výživného

Pro naše klienty nabízíme efektivní způsob vymožení neuhrazeného výživného prostřednictvím zkušeného soudního exekutora. V rámci vymáhání výživného soudní exekutor nejprve zabaví řidičské oprávnění dlužníka. Tento krok se v praxi velice osvědčil a dlužníci ve většině případů dlužnou pohledávku obratem uhradí. Dále soudní exekutor blokuje finanční prostředky na účtu, provádí srážky ze mzdy a nelze-li jinak, prodává nemovitosti.

Společné jmění

Společné jmění vzniká uzavřením manželství a zaniká jeho pravomocným rozvodem. Je tedy nutno vypořádat všechny aktiva a pasiva, která jste v manželství nabyli. Pomůžeme Vám rozdělit spravedlivě Váš majetek, tak abyste dostali podíl, který Vám náleží.

Úprava výchovy a styku

Zde Vám nabízíme službu, jak omezit nebo naopak rozšířit Váš styk s nezletilým. Zároveň se můžete domáhat snížení nebo zvýšení vyživovací povinnosti.

Jak Vám pomůžeme?

Rozvod je velice složitý etický, právní a společenský proces, který je řešen především v rámci rodinného práva, ale přesahuje i do dalších oblastí právních disciplín. Rozvod se bude dotýkat nejen Vašich majetků, ale především Vaši případných dětí a velmi často společenského statusu. Nabízíme Vám hájení Vašich práv, tak abyste dostali maximum Vašeho nároku a nebyl na Vás vyvíjen nepřiměřený nátlak. Zároveň jsme v případě Vašeho zájmu schopni převzít veškeré jednání s protistranou a Vás následně informovat o výsledcích jednání. Předně s klienty konzultujeme jejich zájmy a snažíme se připravit podmínky pro rozhodnutí soudu, aby soud vyhověl právě Vašemu zájmu. Nemusíte se tedy vystavovat nepříjemnému tlaku okolí, nebo zástupců Vašeho partnera. Zároveň není důvodem pro nerozvedení manželství, že se jeden z manželů odmítá rozvést. Vždy se řídíme pouze Vašimi pokyny a jednáme pouze podle nich. Uvědomujeme si citlivost a náročnost celého řízení, proto k němu přistupujeme s maximální péčí.

png2