• Pokud nejsem z Prahy, mohu využít Vše služby?

  Samozřejmě nabízíme služby v rámci celé ČR. Pro komunikaci s klienty používáme moderní technologie. V případě nutnosti osobního zastoupení na jednání není problém, abychom jsme dorazili za Vámi.
 • Můžete mi zaslat cenovou kalkulaci Vašich služeb?

  Pro orientační nabídku nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech.
 • Co jaké dokumenty Vám mám poslat?

  K častým případům máme seznam otázek, který klientovi zasíláme, spolu s formulářem, v němž jsou uvedeny podklady, které jsou nezbytné. Na základě Vámi doručených podkladů připravíme požadované dokumenty. V případě, že se jedná o individuální případ, tak dokumenty vyžadujeme v rámci individuální konzultace.
 • Manžel se nechce rozvést, je rozvod možný?

  Ano je, ledaže by byl rozvod manželství v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.
 • Je možné se rozvést jinak než prostřednictvím soudu?

  Není, rozvede Vás pouze soud a to rozsudkem, v němž bude uvedeno, že se manželství rozvádí.
 • Manželka nepracuje, je v domácnosti a pečuje o děti, veškeré peníze vydělávám pouze já. Dostane při rozdělení společného jmění stejně velkou část majetku jako já?

  V zásadě ano, péče o rodinu je brána pro účely vypořádání společného jmění jako by šlo o činnost výdělečnou. Výjimkou jsou případy, kdy by manželka např. nepečovala řádně o děti, měla problémy s alkoholem, popř. případ, když byste se Vy jakožto manžel zcela mimořádně zasloužil o příjmy (např. jako úspěšný sportovec).
 • Je možné děti rozdělit tak, že bude jedno z dětí svěřeno do péče matky a druhé do péče otce?

  Ano, je to výjimečně možné. Soud bude zvažovat všechny okolnosti a v praxi vychází zejména z posudku znalce z oboru psychologie.
 • Soud rozhoduje o svěření nezletilého syna do péče, manžel trvá na střídavé péči, já s ní však nesouhlasím. Může svěřit soud syna skutečně do střídavé péče?

  Ano, může. Soud bude zkoumat co je nevhodnější pro dítě. Střídavá péče je v současnosti s ohledem na judikaturu Ústavního soudu první volbou. Nesouhlas jednoho z manželů se střídavou péčí není překážkou.
 • Manžel nepracuje, práci se vyhýbá a platí nízké výživné. Mohu žádat o jeho zvýšení?

  Ano, můžete. Pokud se manžel práci vyhýbá, může soud při stanovení výše výživného stanovit hypotetickou výši příjmů tak, že si vyžádá s úřadu práce přehled, jakých příjmů by manžel mohl s ohledem na jeho dosažené vzdělání, předchozí praxi atd., dosáhnout, když by se práci nevyhýbal.
 • Je nutné upravit v rozsudku, jímž bude nezletilé dítě svěřeno do péče jednoho z manželů upravit i kdy se bude manžel, kterému dítě svěřeno do péče není s nezletilým stýkat?

  Ne není, styk s dítětem soudně upraven být nemusí, pokud jsou rodiče se schopni domluvit s ohledem na potřeby své a potřeby dítěte.
 • Jsme nezaměstnaná, manžel je schopen vydělat mnohem více peněz, svěří tedy soud do péče děti po rozvodu jemu?

  Jen taková skutečnost sama o sobě rozhodná není. Soud bude zvažovat kdo je schopen zajistit nejen materiální, ale zejména citovou péči o děti. Děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů a jejich životní úroveň může být zajištěna stanovením vyššího výživného pro manžela v případě, že by dítě bylo svěřeno do Vaší péče, jako matky, jejíž finanční situace je horší, než situace manžela.
 • Zaniká společné jmění již podáním návrhu na rozvod?

  Ne, zanikne až právní mocí rozsudku, jímž se manželství rozvádí. Tento časový úsek je možné i prodlužovat např. podáním odvoláním.
 • Rodiče mi darovali za trvání manželství dům, patří do společného jmění?

  Ne, darováním jednomu z manželů společné jmění nevzniká a jedná se tak o výlučný majetek tohoto manžela.
 • Za trvání manželství jsem koupil byt z prostředků, které mi darovali rodiče. Je součástí společného jmění?

  Ne, není, pokud jste však schopen prokázat, že byl byt skutečně koupen za Vaše výlučné prostředky získané darem (např. převody na účtech, nebo svědeckými výpověďmi).
 • Rozvádíme se, manžel získal za trvání manželství darem byt. Mám nárok na jeho vyplacení při rozvodu?

  Nemáte, pokud byl byt darován jednomu z manželů, druhý manžel na něj nemá nárok a nemá nárok ani na jakýkoliv vypořádací podíl v souvislosti s tímto bytem.
 • S manželem jsme v rozvodovém řízení a rozhodli jsme se společně prodat byt, který je součástí společného jmění, je to možné?

  Ano, nic tomu nebrání.
 • Chci se rozvést, ale manžel nepřebírá poštu a pro úřady je nedohledatelný, je to možné?

  Ano, možné to je, soud může manželovi ustanovit opatrovníka.
 • Je možné se nejdříve rozvést a teprve po té řešit komu bude svěřeno do péče naše nezletilé dítě?

  Ne, to možné není. Soud musí nejprve schválit dohodu týkající úpravy poměrů nezletilých dětí, popř. sám rozhodně.
 • Nemůžeme se shodnout na příčinách rozvratu manželství, je možné se rozvést?

  Ano, možné to je, nepůjde však o tzv. nesporný rozvod a soud bude zjišťovat příčinu rozvratu. Ve většině případů to však nemá většího významu.
 • Mám obavu, že manžel, který se nechce rozvést, nadělá, než se soud o rozvodu rozhodne vysoké dluhy, které budu muset platit. Je proti tomu obrana?

  Ano, můžete podat soudu návrh na zúžení společného jmění.