Níže Vám přiblížíme obecné zákonné podmínky pro tento typ rozvodu. Moc rádi Vám nabídneme naše služby, tak aby byl Váš problém individuálně řešen a úspěšně vyřešen.

U smluveného rozvodu soud manželství rozvede, jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí (postačí souhlasné prohlášení i když neodpovídá realitě) a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. Manželé spolu nežijí ve smyslu občanského zákoníku, pokud spolu již netvoří manželské či rodinné společenství a alespoň jeden z manželů manželské společenství obnovit nechce. Jsou-li splněny takové podmínky, soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li mu předloženy:

Písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost,

Pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (bez tohoto rozhodnutí soudu nelze manželství rozvést).

Spolupráce probíhá zcela efektivně, kdy Vám zašleme formulář s dotazy na podstatné informace, které jsou potřeba připravit pro návrh podání potřebný k rozvodovému řízení. Veškeré podklady Vám připravíme do 5 pracovních dnů od jejich doručení. Podklady jsou připraveny, tak abyste již nemuseli do jejich obsahu zasahovat a mohli být rovnou odeslány na soud. V případě Vašeho zájmu, můžeme tyto podklady odeslat i za Vás.

V případě, že v manželství již nejsou nezletilé děti, či je bezdětné, dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu se samozřejmě nevyžaduje. V případě, že manželé nejsou schopni se dohodnout na vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po rozvodu, nelze manželství rozvést. Taková dohoda předpokládá vypořádání veškerého majetku náležejícího do společného jmění, jakož i vypořádání veškerých dluhů manželů (více podrobností je uvedeno v sekci „Společné jmění“). V dohodě rodičů o úpravě poměrů nezletilých je určeno jakému z manželů se nezletilý svěřuje do péče, či zda bude nezletilý svěřen do střídavé péče obou rodičů, případně je možné řešit i úpravu styku rodičů s nezletilým. Součástí takové dohody je řešení otázky výše výživného, které bude jeden z rodičů (či oba v případě střídavé péče) na nezletilého hradit. Právní mocí rozsudku o rozvodu manželství je manželství rozvedeno, s tím, že lze využít procesní možnost se při soudním jednání vzdát práva na odvolání a vše ještě urychlit. V rámci našich služeb Vám nabízíme, že připravíme veškeré podklady, tak aby soud rozhodl na jediném soudním jednání s hladkým průběhem, na němž není třeba vysvětlovat konkrétní příčiny rozvratu, neshod apod., které tak zůstanou zcela soukromou věci účastníků. Z praxe je jednoznačný poznatek, že tento typ rozvodu manželství je maximálně šetrný nejen vzhledem ekonomickým nákladům, ale zejména k postrozvodovým vztahům mezi bývalými manžely, které nemají ani negativní vliv na jejich děti.