Níže Vám přiblížíme obecné zákonné podmínky pro tento typ rozvodu. Moc rádi Vám nabídneme naše služby, tak aby byl Váš problém individuálně řešen a úspěšně vyřešen

Již podle samotného názvu, je zřejmé, že tento institut práva přichází do úvahy v případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí a dohoda není možná. Každý klient má individuální důvod rozvodu, tento důvod musí být uveden v návrhu na rozvod. Nicméně z praxe můžeme potvrdit, že většina soudů důvod rozvodu zkoumá pouze po formální stránce, tudíž se nemusíte bát, že vyjdou na povrch „rodinná tajemství“, nemluvě o stresu, který je s rozvodem spojený. Ze zkušenosti víme, že pokud dojde na „rodinná tajemství“, není vítězů ani poražených, a proto se snažíme, aby se rozvodové řízení tímto směrem vůbec nevedlo.

Prvním krokem je, aby jeden z manželů podal návrh na rozvod u příslušného soudu. Pokud jsou v manželství nezletilé děti je nutné před rozvodem manželství upravit jejich poměry k jejich výchově a výživě. Právě tato skutečnost velmi často zkomplikuje samotný rozvod. Nicméně úprava poměrů k nezletilým dětem a návrh na rozvod se podávají současně. V rámci nabídky našich služeb Vás zastoupíme na všech jednáních, budeme za Vás vést mimosoudní jednání s protistranou a zajistíme průběh Vašeho rozvodu od prvního až po poslední krok.

Soud je vázán povinností, aby rozhodl v zájmu dítěte. Vždy se budou zkoumat individuální potřeby dítěte např. zdravotní stav, speciální nadaní, dosavadní péči o dítě atd… Teprve po zvážení soudu, který rozhodne o výchově a výživě dítěte pro dobu po rozvodu a rozhodnutí nabude právní moci, může být manželství rozvedeno. Je tedy nutné si uvědomit, že pokud se chystáte rozvést, musíte se připravit na skutečnost, že v rámci rozvodového řízení bude nutno upravit poměry k dětem. Máme bohaté zkušenosti, abychom jsme dosáhli cíleného výsledku a dítě bylo svěřeno do Vaší péče v případě, že to reálný stav umožňuje. Důvody vyhledáme a upozorňujeme na jejich relevantnost v rámci soudního i mimosoudního řízení.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o výchově a výživě dětí soud začíná zkoumat otázku rozvratu manželství, jak již bylo řečeno, děláme maximum pro to, aby se tato část soudního procesu stala pouho zákonnou formalitou. V rámci zkoumání musí být zjištěno, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Ve chvíli, kdy soud dojde ke zjištění, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozvod manželství, tak soud rozsudkem manželství rozvede.

V rámci sporného řízení nemusíte řešit společný majetek, následně máte tříletou lhůtu pro vypořádání společného jmění.