Níže Vám přiblížíme obecné zákonné podmínky pro tento typ rozvodu. Moc rádi Vám nabídneme naše služby, tak aby byl Váš problém individuálně řešen a úspěšně vyřešen

Tato sekce je určena pro případy, kdy manželství je bezdětné, ale není možno se dohodnout na podmínkách rozvodu. Připravíme pro Vás podání k soudu, které bude mít všechny potřebné náležitosti, tak aby rozvod proběhl co nejrychleji a nejšetrněji. Rozvod je upraven v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o ustanovení §755 – 758. K rozvedení manželství musí být splněny zákonné podmínky rozvodu, kterými jsou zejména hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat v manželství a neočekávatelnost obnovení manželství.

Cena za přípravu podání s uvedením veškerých podstatných informací a doplněním o zákonem stanové náležitosti Vás vyjde pouze na 590,- Kč.